Unduly Irrigating Quiet - Signed Sealed Delivered

trädgårdsdesign

Att jobba med trädgårdsdesign är ett avancerat arbete. Det kräver att man känner till vilka växter som passar i varje klimatzon och naturmiljö och vilka som vill ha sol, halvskugga och skugga, samt vilken jordmån de trivs bäst i. Dessutom kräver det ett utpräglat estetiskt tänk, och ett stort kunnande om när de olika växterna blommar och hur man kan planera trädgården så den blommar i rätt ordning och så att de olika växterna komplementerar varandra på bästa sätt. Utöver växter behöver man planera material och tillbehör.