Unduly Irrigating Quiet - Signed Sealed Delivered

Förvalta med klass

Är du en fastighetsförvaltare? Kan du detta med att förvalta fastigheter? Jag har vänner som jobbar med detta och alla dom säger samma sak: det är ett givande jobb att vara skötare av fastigheter. Men jag undrar, för alla mina vänner jobbar med det i Stockholm, det måste ju vara skönare att inte vara det i en storstad, till exempel fastighetsförvaltare i Uddevalla. Det måste ju, enligt mig, vara ett mycket lugnare jobb. Visst är det så att man kanske inte tjänar så mycket som en förvaltare i Stockholm men att få slippa stressen kan ju verkligen vara värt det. Jag vet inte, det är bara en reflektion.